WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO SESJA LATO 2023

Drodzy Absolwenci,

informujemy, iż od dnia 31 sierpnia 2023 r. macie możliwość sprawdzenia wyników na swoich indywidualnych kontach OKE.

Po odbiór dyplomów zapraszamy do sekretariatu

7 września od godziny 14:30.