CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik usług fryzjerskich to kierunek przygotowujący do zarządzania salonem fryzjerskim oraz do sprzedaży usług fryzjerskich. Technik usług fryzjerskich zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, korzysta z podstawowej wiedzy związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika, posługuje się przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej. Technik usług fryzjerskich informuje klienta o działaniu preparatów na włosy i skórę głowy oraz pomaga przy ich wyborze, dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych. Specjalista ww. zawodzie jest przygotowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich, czyli zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenia, profesjonalnej stylizacji i formowania fryzur oraz ondulowania i koloryzacji włosów. Wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się technik usług fryzjerskich są wykonywane precyzyjnie w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności oraz wiadomości z zakresu przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących ten obszar zawodowy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik usług zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry głowy,
 • wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
 • wykonywania strzyżenia włosów,
 • wykonywania stylizacji fryzur,
 • projektowania fryzur,
 • dokumentowania procesów fryzjerskich,
 • wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W związku z nieustannie rosnącymi wymogami pracodawców słuchacze podczas nauki w naszej szkole mają możliwość poznania nowych technologii wykonania zabiegów fryzjerskich, nowoczesnych narzędzi fryzjerskich, profesjonalnych preparatów do pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz technik pracy. Zwracamy szczególną uwagę na aspekt praktyczny nauki zawodu, wykorzystywanie podczas wykonywania zabiegów profesjonalnych sprzętów oraz kosmetyków fryzjerskich. Zawód technika usług fryzjerskich jest zawodem niezwykle dynamicznie rozwijającym się. Dodatkowe umiejętności słuchaczy nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC obejmują znajomość języka obcego, dzięki temu absolwenci mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej II stopnia z możliwością kontynuowania nauki na studiach (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego wydanego po zdaniu egzaminu maturalnego),
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej OKE oraz dyplom OKE .

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

Absolwent naszej szkoły może:

 • pracować w renomowanych salonach fryzjerskich lub fryzjersko – kosmetycznych,
 • podjąć zatrudnienie w instytucjach, miejscach, gdzie potrzebny jest stylista (telewizja, teatr, studia fotograficzne),
 • otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • kontynuować naukę na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego po zdaniu egzaminu).