CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Wykonuje zdjęcia architektury, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne.

Fotograf posługuje się sprzętem i urządzeniami o różnym stopniu złożoności i zaawansowania technicznego oraz technologicznego, tj.: wielko- i średnioformatowe studyjne aparaty fotograficzne, lustrzanki cyfrowe wyposażone w najnowocześniejszą elektronikę i optykę, światłomierze, mierniki temperatury barwowej, studyjny sprzęt oświetleniowy, modyfikatory oświetlenia, systemy zawieszenia oświetlenia oraz teł.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie fotograf  powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania planu zdjęciowego,
  • rejestrowania obrazu,
  • obróbki i publikowania obrazu.

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców uczniowie podczas nauki w naszej szkole mają możliwość poznać i wdrożyć nowe technologie w zakresie fotografii,  nowoczesny, profesjonalny sprzęt fotograficzny oraz techniki pracy. Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka nowożytnego – języka angielskiego, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.
  • świadectwo i dyplom OKE.

 

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

Absolwent naszej szkoły może:

  • pracować w renomowanych studiach fotograficznych,
  • podjąć zatrudnienie w różnych firmach fotograficznych,
  • a także pracować w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, np. agencjach reklamowych, redakcjach prasowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach,
  • otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
  • lub kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie: technik fotografii i multimediów a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego  po zdaniu egzaminu).