Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych.

Absolwent kierunku kształcenia w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych przygotowany będzie w trakcie nauki do wykonywania zadań w zakresie operacyjnej obsługi portu lotniczego i współpracy ze służbami żeglugi powietrznej, w szczególności:

 1. monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego,
 2. pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji,
 3. prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym,
 4. współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego,
 5. współpracy ze służbami żeglugi powietrznej,
 6. koordynowania i nadzorowania obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska,
 7. podejmowania działań w zakresie ochrony lotnictwa z uwzględnieniem prawa lotniczego.

Absolwenci tego kierunki znajdą zatrudnienie jako:

 • Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego,
 • kontroler ruchu lotniczego,
 • koordynator ruchu naziemnego (marshaller),
 • pracownik Straży Ochrony Lotniska,
 • pracownik w Służbie Celnej lub Straży Granicznej.

Możliwe miejsca zatrudnienia:

 • lotniska,
 • porty lotnicze,
 • ośrodki kształcenia lotniczego,
 • lotnicze ośrodki naukowo-badawcze,

Praktyki zawodowe realizowane będą w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. gdzie nasi uczniowie poznają specyfikę działalności lotniska.

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunku transport i ochrona. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.