CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik fotografii i multimediów to zawód dla ludzi z pasją, którzy chcą rozwijać  kreatywne spojrzenie na otaczający nas świat. Specjalista w tej dziedzinie zajmuje się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Organizuje i prowadzi również prace związane z realizacją projektów graficznych i multimedialnych w zakresie budowania wizerunku osób i firm. Wykonuje zdjęcia m.in. architektury, martwej natury, zwierząt i przyrody, a także  fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne.

Technik fotografii i multimediów posługuje się sprzętem i urządzeniami o różnym stopniu złożoności i zaawansowania technicznego oraz technologicznego, tj.: wielkoformatowe i średnioformatowe studyjne aparaty fotograficzne, lustrzanki cyfrowe wyposażone w najnowocześniejszą elektronikę i optykę, światłomierze, mierniki temperatury barwowej, studyjny sprzęt oświetleniowy, modyfikatory oświetlenia, systemy zawieszenia oświetlenia oraz tła.

Kształcenie w ww. zawodzie obejmuje przygotowanie specjalistów  do pracy z multimediami, wykorzystywania  współczesnych metod informacji i różnorodnych form jej przekazu – począwszy  od fotografii, poprzez dźwięk,  film czy animacje oraz szeroko rozumiane publikacje  internetowe.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania planu zdjęciowego,
 • rejestrowania obrazu,
 • obróbki i publikacji obrazu,
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • wykonywania i publikacji projektów multimedialnych.

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W związku z nieustannie rosnącymi wymogami pracodawców słuchacze podczas nauki w naszej szkole mają możliwość poznania nowych technologii z zakresu fotografii,  nowoczesnego, profesjonalnego sprzętu fotograficznego oraz technik pracy. Zwracamy szczególną uwagę na aspekt praktyczny nauki zawodu, kształtowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych sprzętów multimedialnych, fotograficznych oraz biegłe posługiwanie się programami komputerowymi, aplikacjami związanymi z nauczanym zawodem.  Dodatkowe umiejętności słuchaczy nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka obcego, dzięki temu absolwenci mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej II stopnia z możliwością kontynuowania nauki na studiach (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego wydanego  po zdaniu egzaminu maturalnego).
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej OKE oraz  dyplom OKE.

 MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

Absolwent naszej szkoły może:

 • pracować w renomowanych studiach fotograficznych,
 • podjąć zatrudnienie w  firmach fotograficznych,a także pracować w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię  i multimedia w swojej działalności, np. agencjach reklamowych, redakcjach prasowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach,
 • otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • kontynuować naukę na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego  po zdaniu egzaminu maturalnego).