DWUGODZINNE BLOKI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ODBYWAJĄ SIĘ W SIŁOWNI PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 67.