ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ODBYWAJĄ SIĘ W SIŁOWNI PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 67.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

FR 1A 2024

FO 1A 2024

FOR 1A2024

FO 2 B 2024

FO2A 01.03.

FR2 A 2024

FR 3A 01.03.

3 FOA 01.03.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TFM 2A 20024

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTOMEDIÓW

TUF  2A 2024