Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Założycielem szkoły jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” – jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych – obecnie członek fundacji StiftungBildung&Handwerk, z siedzibą
w Paderborn (Niemcy).

Ambicją założyciela było utworzenie uczelni, która wykorzystując cały potencjał zarówno strony niemieckiej, jak i polskiej, rozpocznie nowoczesne kształcenie kadr, dla potrzeb gospodarki
i administracji, wszechstronnie przygotowanej do funkcjonowania w rzeczywistości Zjednoczonej Europy.

Nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedza
z zakresu zastosowania technik informatycznych i znajomość języków obcych – to standard obowiązujący w WSIE. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej jest uczelnią aktywną we wszystkich sferach działalności: naukowej, społeczno-politycznej i międzynarodowej. Współpraca z licznymi partnerami w Europie stwarza warunki do ciągłego rozszerzania oferty o nowe formy studiów, praktyki i wymiany zagraniczne.

Zaangażowanie w życie Pomorza Zachodniego, współpraca z otoczeniem, sprawiły, iż w ciągu lat swojego istnienia nazwa szkoły stała się synonimem dobrej marki, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce i poza jej granicami. Jest to w równej mierze zasługa władz uczelni jak i jej słuchaczy, którzy poprzez Samorząd Studencki, stanowią pełnoprawny organ współstanowiący o życiu szkoły.

 


Zajęcia prowadzone są na WSIE w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 47.

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE  –>

STATUT BS I

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE  –>

STATUT BS II

Na terenie uczelni znajdują się nowoczesne kioski multimedialne oraz dostęp do bezpłatnego internetu. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych m.in. aplikacji Wirtualny Dziekanat – studenci w szybki i prosty sposób mogą dotrzeć do bieżących wydarzeń dotyczących życia WSIE. Zawsze aktualne plany zajęć, informacje o ocenach i terminach egzaminów, wewnętrzne forum uczelniane, bezpośredni dostęp do wykładowców i pracowników Uczelni, możliwość składania podań i sprawdzenia stanu realizacji zadań – to funkcjonalności systemu, które sprawiają, że komunikacja
z uczelnią odbywa się w nowoczesny i sprawny sposób.


SŁOWO OD REKTORA

Dokonując wyboru uczelni oraz kierunku, na którym chcecie studiować, podejmujecie decyzję będącą jedną z ważniejszych decyzji w Waszym życiu z uwagi na wybór przyszłej drogi zawodowej.

Wybierając Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej kreujecie swoją przyszłość. WSIE należy do jednych z najlepszych uczelni w regionie i jest uczelnią cieszącą się bardzo dobrą opinią środowiska akademickiego. To uczelnia z ambicjami, to doświadczenie zdobywane przez szereg lat działalności, to wiedza idąca w parze z praktyką, ale to też bez wątpienia doświadczona i profesjonalna kadra naukowa.

Każdy, kto myśli o studiach, chciałby aby uczelnia, na której zamierza studiować nie tylko w pełni spełniała oczekiwania, ale również zaskakiwała nowymi rozwiązaniami i propozycjami otwierając nowe horyzonty oraz drogi, którymi będzie kroczyło się w przyszłości. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej to dynamicznie rozwijająca się uczelnia. Oferuje nowoczesność, przygodę, poznawanie świata, indywidualny rozwój, nawiązywanie licznych przyjaźni a także stypendia naukowe oraz socjalne. To tutaj właśnie w trakcie edukacji odnajdziecie wysoki poziom kształcenia, wspaniałą atmosferę, możliwość samorealizacji, rozwoju własnej osobowości, podnoszenia umiejętności oraz wiedzy, która obecnie jest najlepszym i najpewniejszym kapitałem.

Wspólnie z naszymi studentami dbamy o przyszłość oraz prestiż Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej. Właśnie współpraca ze studentami jest dla nas najważniejsza a indywidualne podejście do każdego studenta pozwala zadbać o to, aby opuszczając mury uczelni absolwenci byli bardzo dobrze wykwalifikowanymi specjalistami. Studiując w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej każdy z Was może znaleźć pole dla swej aktywności działając w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych czy w międzyuczelnianych organizacjach studenckich.

Gratuluję wyboru i serdecznie pozdrawiam

Magdalena Marta Bihun Rektor WSIE w Szczecinie


Misją Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej jest być uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości.

Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie wśród studentów twórczych osobowości oraz umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny system nauczania. Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy uczelni i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów i pracowników. Dążymy w naszych działaniach do profesjonalnego kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu, a ponadto wspieramy rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie, bez konieczności wyjazdu do innych ośrodków akademickich. Umożliwiamy tym samym kształcenie młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych, której warunki finansowe nie pozwalają na podejmowanie studiów w innych ośrodkach akademickich. Oferta edukacyjna WSIE nie ogranicza się tylko do ludzi młodych, ale jest kierowana do wszystkich grup wiekowych w uznaniu wartości kształcenia i pogłębiania wiedzy przez całe życie. WSIE przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej, kulturalnej, menedżerów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami w warunkach gospodarki rynkowej ukształtowanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowi o uznanej pozycji. Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy naszych studentów w specjalistyczną wiedzę umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, która pomaga im zdobyć lepsze miejsca pracy. Ponadto, zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku.

Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w późniejszym codziennym życiu zawodowym. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie możliwości rozwoju i twórczej pracy.


ZAŁOŻYCIEL

Założycielem Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej jest InBit – Grupa edukacyjna. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT powstał w 1995 roku. Stałą cechą pracy instytutu jest rozwój i poszerzanie oferty o nowe produkty zorientowane głównie na usługi rynku pracy, szkolenia informatyczne oraz nauczanie języków obcych. Do sztandarowych przedsięwzięć Instytutu należy niewątpliwie utworzenie w 1999 roku Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej (pierwszej wyższej uczelni zawodowej, kształcącej kadry menedżerskie, przygotowane do pracy w standardach Unii Europejskiej). W roku 2001 „InBIT” stał się jedynym na Pomorzu Zachodnim licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Goethe Institut Inter Nationes (GIIN).
Rok 2002 przyniósł nową inicjatywę. Powstała Szczecin International School (SIS) – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Trzy szkoły angielskojęzyczne o uprawnieniach publicznych „pod jednym dachem”, kształcące dzieci i młodzież w oparciu o międzynarodowe standardy IBO (organizacji afiliowanej przy ONZ) – to jedyne takie przedsięwzięcie w Europie Środkowowschodniej. Od 2009 roku przy SIS powstał IKS – International Kindergarden of Szczecin
Obecnie Grupa Edukacyjna InBIT oferuje usługi edukacyjne dla każdego wieku. Od wieku przedszkolnego przez wszystkie szczeble edukacji, aż po szeroki wachlarz kursów dla dorosłych. W ramach grupy zatrudnionych jest około 130 pracowników o wysokich kwalifikacjach, umożliwiających podejmowanie zadań o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym.