ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLEGO BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA