WERYFIKACJA ODPOWIEDZI – EGZAMIN PISEMNY

Drodzy Absolwenci!

Zapraszamy w dniach 03.07. – 14.07. do sekretariatu szkoły w godzinach od 10:00 – 14:00 w celu umożliwienia zdającym dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej w sesji 2023 Lato w formie elektronicznej.