opis szkoły

[section title=”Section” id=”section12″ wide=true]
[spacer css=”height:100px;”][/spacer]
[/section]

[html ]

 

Branżowa Szkoła l stopnia EUROSPEC w Szczecinie jest szkołą ponadpodstawową  – trzyletnią branżową szkołą I stopnia,  szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, bezpłatną,   dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego, po zdaniu egzaminu zawodowego  w danym zawodzie.

Siedziba szkoły mieści się w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 47.

Organem prowadzącym szkołę jest Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 47.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Dokumentacja Szkoły prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Branżowa Szkoła I EUROSPEC w Szczecinie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej, bezpłatnie w następujących zawodach:

  • Fryzjer,
  • Fotograf

 

 

[/html]