WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – ROK SZKOLNY 2024/2025

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji BSI na rok szkolny 2024-2025