Statut do wglądu znajduje się w sekretariacie szkoły