DEKLARACJE OKE

Drodzy Absolwenci,

informujemy, iż do 15 września 2023 r. macie możliwość złożenia deklaracji chęci przystąpienia do egzaminu zawodowego.