ABSOLWENCI – PONOWNE DEKLARACJE

DRODZY ABSOLWENCI!

DO DNIA 7 KWIETNIA W PRZYPADKU NIEZDANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2023 MOŻNA ZŁOŻYĆ

W SEKRETARIACIE SZKOŁY DEKLARACJE O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU.