Informacja dla Uczniów i Rodziców

INFORMACJA DLA UCZNIA I RODZICA – ZAJĘCIA ZDALNE

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny jest realizowany w formie zajęć zdalnych.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
 3. Nauczyciel z Uczniami i Rodzicami kontaktuje się przez e-maila, w szczególnych przypadkach telefonicznie. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
 4. W nauczaniu wykorzystana jest komunikacja przy pomocy stron internetowych, e-podręczników, grup społecznościowych, Facebooka, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka
  „E-learning”
 5. Przygotowane przez nauczyciela lekcje zdalne – materiały zawierają kolejne treści z podstawy programowej oraz są:
  • zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
  • dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym zaleceń opinii poradni pedagogiczno-psychologicznych,
  • przygotowane z uniknięciem nadmiernego  lub nierównomiernego obciążenia uczniów zleconymi zadaniami do samodzielnej pracy w domu,
  • łączone przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego) i ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
 6. Uczniowie i rodzice otrzymują precyzyjne informacje, dotyczące konkretnych zadań, źródeł wiedzy, z których powinni skorzystać, oraz czasu, w jakim powinni się z zadań wywiązywać.
 7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form
 8. Lekcje zdalne, z wykorzystaniem zakładki „E-learning” na stronie www.eurospec.edu.pl, zamieszczane są przez nauczycieli z poszczególnych lekcji wg planu lekcji.

 

KONTAKT: sekretariat@eurospec.edu.pl   tel.: 509 574 797

 

 1. Dodatkowe informacje dla Rodziców i Uczniów przekazywane są przez nauczyciela za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 2. Informacja o sposobie logowania na stronę internetową szkoły zostanie wysłana odrębnym komunikatem za pomocą sms, telefonicznie lub pocztą elektroniczną dla Rodziców i Uczniów.
 3. Dodatkowe informacje dla Rodziców i Uczniów przekazywane są przed Dyrektora i sekretariat szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 4. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.