WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA – ROK SZKOLNY 2024/2025

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji BSII na rok szkolny 2024-2025