Dyżur Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły

character gf2b8214b7 1280

Dyżur Dyrektora Szkoły poniedziałek 15:30 – 17:30

Dyżur Wicedyrektora Szkoły poniedziałek 16:00 – 17:00