Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia, organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Do podstawowych zagadnień, jakimi zajmuje się technik logistyk należy:

  • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,
  • monitorowanie poziomu i stanu zapasów,
  • obsługiwanie programów magazynowych,
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej,
  • monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych,
  • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych,
  • efektywne wykorzystywanie taboru transportowego.

Absolwenci kierunku technik logistyk mogą pracować jako specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu, fachowcy do spraw planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako specjaliści gospodarki magazynowej, spedytorzy, administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w firmach transportowych (np. spedycja), portach lotniczych, a także magazynach czy sklepach wielkopowierzchniowych.

Osoby, które zakończą już swoją pięcioletnią naukę w Technikum EUROSPEC w Szczecinie i zdadzą egzamin maturalny mogą kontynuować naukę na studniach wyższych między innymi na kierunkach: logistyka, handel zagraniczny, zarządzanie, finanse, transport i wiele innych.