Magazynier – logistyk może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Magazynier dba o towar, który znajduje się pod jego opieką i chroni go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Pilnuje terminów przechowywania np. materiałów, artykułów i utrzymuje porządek w pomieszczeniach magazynowych.

 

Absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie magazynier – logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
  2. monitorowania poziomu i stanu zapasów;
  3. obsługiwania programów magazynowych;
  4. prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Absolwent szkoły branżowej I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier – logistyk po zdaniu egzaminów zawodowych może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik logistyk oraz uzyskać wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

  • firmy logistyczne, produkcyjne, posiadające różne typy magazynów,
  • sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż,
  • centra logistyczne,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej- własne firmy handlowe.