sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ STACJONARNYCH

PODZIAŁ NA GRUPY:

FR 1 A - GR. A numery w dzienniku : od 1 do 16, GR. B:  od 17 do 32

FO 1 A - GR. A numery w dzienniku : od 1 do 16, GR. B:  od 17 do 32

FR 2 A - GR. A numery w dzienniku : od 1 do 16, GR. B:  od 17 do 32

FO 2 A - GR. A numery w dzienniku : od 1 do 16, GR. B:  od 17 do 32

FR 3 A, FR 3 B - bez podziału na grupy

FO 3 A, FO 3 B - obowiązuje podział z ubiegłego roku szkolnego.

Nie ma możliwości zamiany grup.