sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych należy obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. We współczesnych pojazdach samochodowych stosowana jest coraz większa ilość elementów elektronicznych, co wymusza ciągłe kształcenie i doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności zarówno z konstrukcji maszyn, jak również elektrotechniki i elektroniki. Wykonuje prace obsługowo-naprawcze, diagnostyczne i konserwacyjne pojazdów samochodowych oraz ich zespołów lub podzespołów na stanowiskach roboczych za pomocą narzędzi uniwersalnych, jak również specjalistycznych. Kontroluje także stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdu oraz zasad działania jego zespołów i podzespołów. Mechanik pojazdów samochodowych powinien umieć diagnozować usterki zespołów samochodów oraz znać metody ich usuwania. Mechanik pojazdów samochodowych ponadto zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami. Jego praca ma jednak charakter indywidualny, gdyż sam odpowiada za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • obsługi pojazdów samochodowych,
 • naprawy pojazdów samochodowych.

 

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W  związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców uczniowie podczas nauki w naszej szkole w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, mają możliwość poznać i wdrożyć nowe technologie,  nowoczesny, profesjonalny sprzęt  oraz techniki pracy. Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

 

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.
 • oraz świadectwo czeladnika (po zdaniu egzaminu czeladniczego).

 

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią naszemu absolwentowi:

 • podjęcie pracy między innymi w:
 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w warsztatach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • lub kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu).