sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Lakiernik wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych – halach fabrycznych, warsztatach lakiernictwa samochodowego. W związku ze stałym rozwojem branży samochodowej, niezmiennym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu napraw lakierniczych, jak i zmieniającym się dynamicznie technologiom i materiałom lakierniczym zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze stale rośnie. Pomimo komputeryzacji i automatyzacji prac lakierniczych w zawodzie, nadal najważniejsze są kompetencje i umiejętności specjalistyczne, kształcone w procesie edukacji zawodowej.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
  • nanoszenia powłok lakierniczych;
  • wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W  związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców uczniowie podczas nauki w naszej szkole w zawodzie lakiernik samochodowy, mają możliwość poznać i wdrożyć nowe technologie,  nowoczesny, profesjonalny sprzęt  oraz techniki pracy. Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.
  • oraz świadectwo czeladnika (po zdaniu egzaminu czeladniczego).

 

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

Lakiernicy mogą być zatrudnieni:

  • w zakładach produkcyjnych z różnych branż w szczególności samochodowej, w usługach,
  • posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej,
  • lub kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego po zdaniu egzaminu).