ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Elektromechanik pojazdów samochodowych jest zawodem związanym z obsługą pojazdów samochodowych. W ostatnich latach bardzo dynamiczny rozwój motoryzacji spowodował, iż znacząco wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, diagnozowania, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których stosuje się wiele elektrycznych i elektronicznych zespołów oraz układów. Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje, obsługuje i naprawia układy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Ponadto instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, w tym połączone magistralami danych.  Wykonując swoją pracę potrafi przyjąć samochody lub zespoły czy podzespoły samochodowe do naprawy i sporządza dokumentację ich przyjęcia. Wykorzystując metody diagnostyczne, wykrywa niesprawności lub uszkodzenia elementów i ustala ich przyczyny. Po dokonanej diagnostyce określa sposób naprawy niesprawności, podejmując decyzję stosowne do zaistniałej sytuacji. Potrafi również wymontować niesprawny zespół, zweryfikować jego stan, oraz wymienić lub naprawić uszkodzony element lub układ. W ramach okresowej obsługi urządzeń wyposażenia elektrycznego wykonuje on badania diagnostyczne układów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych oraz usuwa wykryte usterki. W swojej pracy posługuje się wiadomościami dotyczącymi dopuszczenia pojazdu do ruchu a także potrafi posługiwać się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami o napędzie elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostyczne. Realizując poszczególne zadania zawodowe elektromechanik pojazdów samochodowych przestrzega podstawowych przepisów prawa, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ergonomii i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W  związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców uczniowie podczas nauki w naszej szkole w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, mają możliwość poznać i wdrożyć nowe technologie,  nowoczesny, profesjonalny sprzęt  oraz techniki pracy. Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

 

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.
 • oraz świadectwo czeladnika (po zdaniu egzaminu czeladniczego).

 

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

Absolwent naszej szkoły może:

 • podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • pracować w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • pracować w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, zwłaszcza w zakresie elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów,
 • pracować w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
 • otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • lub kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego po zdaniu egzaminu).