sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

 

BLACHARZ SAMOCHODOWY

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są: ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych, planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych, dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych. Blacharz samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych,
  • naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych,
  • zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

 

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W  związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców uczniowie podczas nauki w naszej szkole w zawodzie blacharz samochodowy, mają możliwość poznać i wdrożyć nowe technologie,  nowoczesny, profesjonalny sprzęt  oraz techniki pracy. Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

 

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.
  • oraz świadectwo czeladnika (po zdaniu egzaminu czeladniczego).

 

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

Blacharze samochodowi mogą być zatrudniani w:

  • zakładach produkcyjnych branży samochodowej,
  • warsztatach naprawczych,
  • usługach blacharskich
  • oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych blacharza samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększa możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.