sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szanowni Państwo Rodzice!
 
Dnia 05 lutego 2021 r. (piątek) odbędzie się zebranie z Rodzicami online na platformie MS TEAMS - kanał ,,ZEBRANIE Z RODZICAMI" .
Proszę o zalogowanie się za pomocą loginów i haseł, które otrzymali Państwo jako opiekunowie i dołączenie do spotkania zaplanowanego w kalendarzu i na wskazanym kanale.
Bardzo prosimy o obecność, będą poruszane istotne kwestie wychowawcze.
 
Informacja o ocenach śródrocznych na I semestr.
 
FR 2A i FR 2B - GODZINA 17:30
FO 2A i FO 2B GODZINA 18:30