Branżowa Szkoła I Stopnia

Szanowni Państwo,

W związku z Dniem Edukacji Narodowej - 14 października 2021 i 15 października 2021 roku,  informujemy, iż jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów. W dniu 14 października 2021 roku uczniowie mają zorganizowane zajęcia integracyjne (3 godziny) z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem, według następującego harmonogramu:

FO1A - godz. 08.00  sala 205

FR1A - godz. 11.00 sala 304B

FO2A - godz. 09.00 sala 304A

FR2A -  godz. 13.30 sala 205

FO3A, FO3B, FR3A, FR3B - godz. 9.00 sala 313