sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

Branżowa Szkoła I Stopnia

PODZIAŁ NA GRUPY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
FR 1 A - GR. A numery w dzienniku : od 1 do 16, GR. B:  od 17 do 32
FO 1 A - GR. A numery w dzienniku : od 1 do 16, GR. B:  od 17 do 32
FR 2 A - GR. A numery w dzienniku : od 1 do 16, GR. B:  od 17 do 32
FO 2 A - GR. A numery w dzienniku : od 1 do 16, GR. B:  od 17 do 32
FR 3 A, FR 3 B - bez podziału na grupy
FO 3 A, FO 3 B - obowiązuje podział z ubiegłego roku szkolnego.
Nie ma możliwości zamiany grup.

megaphone 2374502 1280