sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

Branżowa Szkoła I Stopnia

Drodzy Uczniowie!
1 września rozpoczynamy rok szkolny.
SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI W SALACH
FR 3A, FO 3A 11:00, s. 313
FR 3B, FO 3 12:00, s. 313
FR 2A 11:00, s. 205
FO 2A 12:00, s. 205
FR 1A 12:30, s. 304 a
FO 1 A 13:00, s. 304 b
Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa, zachowaniu dystansu oraz dezynfekcji.
Na teren szkoły wchodzą jedynie uczniowie (bez rodziców/opiekunów prawnych).

back to school 5514999 1920