sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szanowni Rodzice,

za nami czas nauki zdalnej - przed nami powrót Waszych dzieci a naszych uczniów do szkoły. Wynika z tego wiele radości, ale również obaw. Postaramy się w szkole o stworzenie takiej atmosfery, by nasi uczniowie poczuli się tu na nowo dobrze, przyjaźnie i bezpiecznie, by dzielili się swoimi emocjami i trudnościami. Jest to czas, w którym młodzież ma szansę odbudować relacje w klasie i z nauczycielami, a nauczyciele i mają szansę zdiagnozować, z jakimi problemami wracają uczniowie. Zapewniamy, że nasi nauczyciele, pedagog i psycholog udzielą wsparcia uczniom i zadbają o bezstresowy powrót do szkoły.

Zachęcamy również Państwa do uważności wobec własnych dzieci. Słuchajcie ich potrzeb i je obserwujcie. TO WAŻNE!

  • Reagujcie na przeżycia swojego dziecka z uważnością, szacunkiem oraz akceptacją.
  • Zastanawiajcie się nad potrzebami córki/syna, pytajcie o nie i wspólnie wypracowujcie strategie na ich zaspokojenie.
  • Dopytujcie, kiedy nie rozumiecie.
  • Czasami towarzyszcie w milczeniu.
  • Zaciekawiajcie się tym, co mówi do Was dziecko, poznajcie jego punkt widzenia, szczególnie kiedy stoi on w sprzeczności z Waszym.

W przypadku wszelkich zapytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Grono Pedagogiczne Branżowej Szkoły I stopnia EUROSPEC