sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

Branżowa Szkoła I Stopnia

Od 17 maja do 19 maja zajęcia ogólnokształcące odbywają się stacjonarnie w szkole.

Od dnia 24 maja do 26 maja zajęcia ogólnokształcące online MS TEAMS.

Praktyczna nauka zawodu bez zmian według harmonogramu zajęć - zajęcia teoretyczne online MS TEAMS.