Szkoła zapewnia:

- bezpłatne podręczniki
- nowoczesne metody nauczania
- wizyty studyjne u przedsiębiorców
- zajęcia praktyczne u pracodawców
- warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców
- udział w letnich warsztatach zawodowych
- dodatkowe zajęcia w ramach doradztwa zawodowego
- PŁATNE DLA UCZNIA PRAKTYKI ZAWODOWE
- w zawodzie FRYZJER kurs wizażu/stylizacji z tytułem czeladnika
- w zawodzie FOTOGRAF kurs grafiki komputerowej  z możliwością uzyskania certyfikatu ECDL PROFILE
- Wyposażone pracownie szkolne dla zawodu Fryzjer i Fotograf

REKRUTACJA
Tu nas znajdziesz!