Egzamin zawodowy 2023 czerwiec

Szanowni Państwo Opiekunowie, Drodzy Uczniowie kl. 3 !

Do dnia 7 lutego 2023 r. uczniowie klas 3  mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego (sesja czerwiec 2023 r.). Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia takiej deklaracji. Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie ucznia do egzaminu  w czerwcu 2023 r.

 

EGZAMINY ZAWODOWE SESJA ZIMOWA styczeń 2023

 

Drodzy Absolwenci!

Egzaminy zawodowe w sesji zimowej odbywają się 13 i 14 stycznia.

13 stycznia 17:00 – egzamin praktyczny z fotografii, s. 203

14 stycznia – egzamin teoretyczny (gr. 1 10:00, gr. 2 12:00), s. 203

Absolwent zgłasza się we wskazanej sali 40 minut przed godziną egzaminu, posiada przy sobie dokument potwierdzający  tożsamość, czarny długopis. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

loudspeaker gda7f07c72 1280

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień bez zajęć dydaktycznych
Harmonogram spotkań integracyjnych

z wychowawcami klas

FO1 A 10:00 – 13:00 s. 313
FR 1 A 10:00 – 13:00 s. 304 a
F0 1B 9:00 – 12:00 s. 204
FO 2 A 10:00 – 13:00 s. 304 b
FR 2 A 9:00 – 12:00 s. 205
FO 3 A 8:30 – 11:30 s. 203
FR 3 A 11:30 – 14:30 s. 203

Informacja dla Uczniów i Rodziców

INFORMACJA DLA UCZNIA I RODZICA – ZAJĘCIA ZDALNE

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny jest realizowany w formie zajęć zdalnych.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
 3. Nauczyciel z Uczniami i Rodzicami kontaktuje się przez e-maila, w szczególnych przypadkach telefonicznie. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
 4. W nauczaniu wykorzystana jest komunikacja przy pomocy stron internetowych, e-podręczników, grup społecznościowych, Facebooka, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka
  „E-learning”
 5. Przygotowane przez nauczyciela lekcje zdalne – materiały zawierają kolejne treści z podstawy programowej oraz są:
  • zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
  • dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym zaleceń opinii poradni pedagogiczno-psychologicznych,
  • przygotowane z uniknięciem nadmiernego  lub nierównomiernego obciążenia uczniów zleconymi zadaniami do samodzielnej pracy w domu,
  • łączone przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego) i ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
 6. Uczniowie i rodzice otrzymują precyzyjne informacje, dotyczące konkretnych zadań, źródeł wiedzy, z których powinni skorzystać, oraz czasu, w jakim powinni się z zadań wywiązywać.
 7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form
 8. Lekcje zdalne, z wykorzystaniem zakładki „E-learning” na stronie www.eurospec.edu.pl, zamieszczane są przez nauczycieli z poszczególnych lekcji wg planu lekcji.

 

KONTAKT: sekretariat@eurospec.edu.pl   tel.: 509 574 797

 

 1. Dodatkowe informacje dla Rodziców i Uczniów przekazywane są przez nauczyciela za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 2. Informacja o sposobie logowania na stronę internetową szkoły zostanie wysłana odrębnym komunikatem za pomocą sms, telefonicznie lub pocztą elektroniczną dla Rodziców i Uczniów.
 3. Dodatkowe informacje dla Rodziców i Uczniów przekazywane są przed Dyrektora i sekretariat szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 4. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.