DEKLARACJE – ABSOLWENCI

Drodzy Absolwenci!
Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej należy złożyć w szkole do dnia 15 września.