PLAN LEKCJI

PLAN  ZAJĘĆ

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FFIZYCZNEGO ODBYWAJĄ SIĘ W SIŁOWNI PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 67