Plan zajęć

 PLAN ZAJĘĆ 

 

 

 DWUGODZINNE BLOKI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ODBYWAJĄ SIĘ W SIŁOWNI PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 67.

 

LINK DO PLANU LEKCJI –>

PLAN ZAJĘĆ KL. 1-3